bgVesti

София

Cloudy
12°C
Чет

Пловдив

Partly Cloudy
16°C
Чет

Бургас

Cloudy
12°C
Чет

Варна

Fair
13°C
Четвъртък
четвъртък, 28 май 2015 г.
Ден на ученето
Написано от bgВести   
Петък, 19 Октомври 2012 23:00
Днес София ще учи. През целия ден на различни места в града ще има за малки и големи семинари, открити уроци, демонстрации по практически умения, научни презентации, състезания, концерти, спортни занимания, танци, изложения, обиколка на града, четене в метрото...

Входът е свободен, а събитията се осъществявт с подкрепата на Европейската комисия.

Програма на празника

Обучителни семинари за учители, преподаватели и родители

Ден на ученето през целия живот

1 СОУ „Пенчо Славейков", ул. „Стара Планина" 11
10:00 - 17:00
10:00 - 12:00 - Основна компютърна грамотност за възрастни - обучителна организация: Електронно училище Елика
10.30 - ЦЕРН и големият адронен колайдер (LHC) - лекция на Елка Златкова, Съюз на физиците в България
11.30 - Нанооптиката и новите технологични постижения - лекция на доц. д-р Георги Дянков
14:00 - Учене през целия живот и валидиране на уменията, придобити в предходно учене - семинар за учители, директори и работодатели. Водещ: Пенка Николова, Национална агенция за професионално образование и обучение; Анализ на съществуващите политики и практики на европейско, национално и местно ниво, Представяне на Наръчник за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити в резултат на неформално и самостоятелно предходно учене. Презентация на тема: „Европейски инструменти и принципи за насърчаване на Ученето през целия живот" (Европейската и Национална квалификационна рамка за УЦЖ, системата за трансфер на кредити в ПОО, валидиране, Европас, Професионално ориентиране и др.)
14:00 - 15:00 - Изисквания за покриване на нивата по английски език на европейската езикова рамка
15:00 - 17:00 - Компютърни умения за напреднали - обучение за всички възрасти

Семинар за учители и родители

32 СОУ „Св. Климент Охридски", Бул. „Христо Ботев" 63
10:30 - 15:30
10:30 ч. - Закрила на личността на детето - презентация на Галина Стоичкова, Държавна агенция за закрила на детето
11:30 - Прилагане на Координационния механизъм при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция - Презентация на Калина Христова, Държавна агенция за закрила на детето
13:30 - Консултативен кабинет за родители - презентация на ефективен модел на социално-партньорско взаимодействие между детската градина и семейството - Катя Йорданова, директор на ОДЗ 90.
14:30 - Разработване на мултимедийни интерактивни тестове с HP Classroom Manager - демонстрация за директори и учители от представител на СТЕМО, организира НГДЕК

Обучение за ефективно родителство
Консултативен център за деца, юноши и родители и Асоциация „Родители"
бул.„Сливница" 212, вх. Г
10.00 ч.

Семинар „учене през целия живот"
Институт „Ре-генезис" към фондация „Човек Плюс"
ул. „Шишман" 5, вх. Б, ет. 1
10:00 - 14:00 Компетентностно-базираните модели за учене - Семинар за учители, обучители и работодатели. Какво представляват моделите за учене, основани на компетентности? Как можем да оценяваме, валидираме и признаваме знанията, уменията и нагласите, получени извън училище и в ежедневието? Съвременни направления и методи за оценяване и развитие в кариерната психология през XXI век - Работна среща за кариерно развитие
Позитивните подходи в съвременното образование и училищна психология - лекция за ефективното управление на дисциплината, насилието и тормоза в училище
Как да формираме социални и житейски умения у младите и възрастните - лекция за едно от ключовите предизвикателства пред българското образование в XXI век

Спорт за всички

Ден на отворените врати в столични спортни училища
10:00 - 16:00

166 спортно училище „Васил Левски" - кв. Суха река, ул. „Константин Фотинов"№4
Демонстрации по художествена гимнастика, баскетбол, стрелба;
Спортни игри за всички: гимнастика, баскетбол, плуване

57 спортно училище - ж. к. „Разсадника" ул. „Д-р Калинков" 40
Демонстрации по борба, хандбал, джудо, футбол, тенис на маса;
Спортни игри за всички: тенис на маса, подвижни игри

Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев" - ж. к. Младост, бул. „Асен Йорданов" 2
Демонстрации по спортна и естетическа гимнастика, акробатика, волейбол, бокс, борба, джудо;
Спортни игри за всички: волейбол и подвижни игри

Ученическа спортна школа - район „Триадица"
Спортна зала „Триадица", ул. „Метличина поляна" 14
Спортни игри за всички: плуване, художествена гимнастика, баскетбол, волейбол

Чуждоезикови уроци и демонстрации
10.00 - 14.00 ч.

Заповядайте на открити занимания по различни езици:
английски език - I АЕГ, II АЕГ, 32 СОУ, 7 СОУ, 22 СОУ, 127 СОУ, 33 ЕГ, 1 СОУ, 5 ВСОУ;
немски език - 91 НЕГ, 73 СОУ, 35 СОУ, 12 СОУ;
френски език - 9 ФЕГ, 35 СОУ, 133 СОУ, 23 СОУ, 17 СОУ, 33 ЕГ;
испански език - 164 ГПИЕ, 157 ГИЧЕ, 22 СОУ, 31 СУЧЕМ, 1 СОУ;
италиански език - 105 СОУ, 36 СОУ, 23 СОУ;
руски език - 133 СОУ, 73 СОУ, 119 СОУ, 125 СОУ, 107 ОУ;
румънски език - ПГИИРЕ „Михай Еминеску";
иврит - 134 СОУ;
шведски език - 12 СОУ;
японски език - 18 СОУ, 138 СОУ, ПГТЕ „Хенри Форд";
китайски, корейски, арабски език - 18 СОУ

Британски съвет
ул. „Кракра" 7
11.00 ч.-16.00
Информационен ден с презентации на всеки час и информационни щандове през целия ден
Представяне на курсове по английски в България и Обединеното кралство, обучителни ресурси, информация за различни възможности за квалификация и кандидатстването в британски университети. Най-интересното от проектите на БС в областта на изкуствата, образованието и науката. Вечерта не пропускайте нашето научно кафене Cafe Scientifique, където по традиция ще ви срещнем с едни от най-младите и харизматични български учени, които умеят да разказват за постиженията в науката по разбираем, достъпен и увлекателен начин. (Пълна програма на информационния ден: http://blog.britishcouncil.org/bulgaria)

Ателиета, демонстрации и практически работилници

В столични гимназии

Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ"
район „Връбница", ул. „Баба" 16
10:00 - 16:00
Състезание за ученици и възрастни на основата на тест, генериран с HP Classroom Manager

Национално музикално училище „Любомир Пипков"
ул. „Оборище" 17
11.00 ч.
Демонстрационни уроци по народно пеене, класическо пеене и ударни инструменти на ученици от НМУ „Любомир Пипков" и 144 СОУ „Народни будители"

Национална търговско-банкова гимназия
бул. „Витоша" 91
10:00 - 16:00
Представяне на две учебни фирми, две учебни банки и учебна митница

Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация „А. С. Попов"
бул. „Сливница" 10
10:00 - 16:00
Училищни медии
Демонстрация на системи за видео-наблюдение и сигурност с технически средства
Работилница „Фото и видео ателие"

Професионална гимназия по екология и биотехнологии „проф. д-р. Асен Златаров"
ул. „Средорек" №3
10:00 - 16:00
Ателие за усвояване на отпадъчни продукти - научна демонстрация, Презентация „Екология и устойчиво развитие" - един проект на Екоклуб „Млад еколог" към ПГЕБ.

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн
кв. „Иван Вазов", ул. „Балша" 2
10:00 - 16:00
Ателие „Текстилни техники"
Ателие „Компютърно проектиране на тъкани"

Професионална гимназия по транспорт „Макгахан"
ж. к. „Слатина", ул. „Кадемлия" 15
Демонстрации по управление на моторни превозни средства

Професионална гимназия по селско стопанство „Бузема"
кв. „Овча купел", ул. „Маестро Кънев" № 74
10:00 - 16:00
Работилница „Аранжиране на букети"

Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов"
ул. „Райко Алексиев" 48
10:00 - 16:00
Демонстрации на проекти
Демонстрационни часове по информационни и компютърни технологии
Проект „Чиста енергия за бъдещето" с партньори - фирма „Електроинвест" ЕООД, Българска ветроенергийна асоциация, Българска фотоволтаична асоциация, Конфедерация на производителите на екологична енергия, списание „Екология 21"
Спортно състезание „бързи, смели, сръчни баби, дядовци и внуци",
Викторини, състезания, интерактивни уроци - в партньорство с ОДЗ 23, ЦДГ „Слънце", Столична община, район „Изгрев", читалище „Николай Хайтов", СУ „Св. Кл. Охридски"- факултет „Педагогика", специалност „Изобразително изкуство"

Софийска професионална гимназия по туризъм
бул. „Сливница" 182
10:00 - 16:00
Практическа работилница „Сервирането - правила или начин на общуване"

1 СОУ „Пенчо Славейков"
ул. „Стара Планина" 11
10:00 - 16:00
Творчески работилници през целия ден:
Ателие Чудесата на приказките
Мисли днес, за да избираш утре - лекция по сексуално и репродуктивно здраве
Ателие Как да напиша филм
Практическа работилница - Разкажи своята история
Творчески работилници - декупаж (техника със салфетки), керамика, бижута
Българска национална кухня и християнски празничен календар.

26 СОУ „Йордан Йовков"
Кв. Княжево, ул. „Кореняците"40
11:00
Училище за родители „Опасностите на нашето съвремие" (борба със зависимостите - ефективно общуване на ученици, учители и родители)
Ателие „Творим с продукти на природата"
Демонстрация за обучение на доброволци за опазване на природата от пожара
Представяне на ученически екопроекти: „Ние живеем тука и ни пука за найлона и боклука", „Зелена мрежа" (ученически квартални съвети за опазване на природата и постигане на устойчива жизнена среда в град София), „Екокъща" (енергийна ефективност чрез енергия от природата).

74 СОУ „Гоце Делчев"
ж. к. Връбница-1
11.00 ч.
Екоателие

125 СОУ „Проф. Боян Пенев"
ж. к. Младост 1
10:00 - 16:00
История на моето семейство
Виртуално пътешествие по света на английски език
Ателие Млад еколог
Лекции по сексуално и репродуктивно здраве
Аз - фотографът
Студио „Етнография" и др.

137 СОУ „Ангел Кънчев"
ж. к. Люлин, бул. Европа 135
11.00
Създаване на игри, онлайн-плакати и онлайн-презентации
Музикално студио „Добър съм - пея, танцувам, творя"
Танцов състав - български народни танци

144 СОУ „Народни будители"
ж. к. „Младост - 3", ул. „Бъднина"
10:00 - 13:00
Всички на хорото
Фолклорна вокална група - „Пеем всички"

Празнични занимания в основни училища и детски градини

ОДЗ 90
кв. „Надежда", ул. „Иван Момчилов" № 44
10:00 - 16:00
Заедно с децата учим правилата - спортни игри на учебно-тренировъчния полигон по БДП в ОДЗ 90, съвместно с родители, деца и учители от ОДЗ
90 и детски заведения в района.

Водна феерия - състезание по плуване
Съставяне на книжка от деца, учители и родители „Най-голямото богатство"
Природна лаборатория: „С мама и татко по екологичната пътека в детската градина" - с участие на деца и родители в дообогатяване на екологичната пътека с алпинеум, къщичка за птици, изготвяне на екологично табло, карта и др.;
Екологична приказка или Разделно отпадъци събираме и рециклираме - детски театър по авторски сценарий;
Музикалната загадка отгатни, символите на щастливо детство изработи - приложна работилница - чрез музикално изпълнение от децата за определен символ, родителите изработват от различни отпадъчни и природни материали и с различни техники картини със символите на щастливото детство (слънце, балони, хвърчила, дъга и др.)

64 основно училище „Цар Симеон Велики"
кв. Симеоново, ул„Симеоновска" №1
11.00 ч.
Историческо състезание „Нашите народни будители - 250 години от написването на История славянобългарска" - с участието на ученици и родители;
От раклата и библиотеката на баба - ателие за малки и големи

103 основно училище „Васил Левски"
ж. к. Филиповци
11.00
Демонстрационен урок за начален етап по проект „Нов шанс за успех"

120 основно училище „Георги Раковски"
пл. Йоан Павел II 7
11.00
Ателие „Природолюбие" - работа с природни материали - за ученици от 1 4 клас и възрастни.

147 основно училище „Йордан Радичков"
ж. к. Разсадника, ул.„Д-р Калинков" 40
11.00 ч.
Демонстрационен урок по английски език по проект „Нов шанс за успех"

Обучителни прояви в столични специални училища и обслужващи звена

1 помощно училище „Проф. Георги Ангушев"
бул. „Тодор Александров"175
10:00 - 16:00
Куклен театър
Ателие за работа с глина и природни материали

4 сменно-вечерна гимназия „Отец Паисий"
ул. „Дунав" 30
10:00 - 16:00
Ден на отворените врати:
10:00 - 12:00 - Училище за родители. Водещ: пед. психолог М. Маринова
12:00 - 13:00 - Начални компютърни умения и използването им в обучението. Водещ: В. Петева
13:00 - 16:00 - Запознаване на родители и ученици със спецификата и възможностите на педагогическите услуги в различните форми на обучение в гимназията

5 вечерно СОУ „Пеньо Пенев"
ул. „Св. Св. Кирил и Методий" 63
10:00 - 16:00
Ден на отворените врати

СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл"
ул. „Ломско шосе" 177
10:00 - 16:00
Демонстрационни ателиета за работа с деца с нарушено зрение:
Развитие на абстрактното мислене и пространствените представи чрез обучението по геометрия и информационни технологии.
Драматизация на приказка на английски език за деца и ученици 1-4 клас
Апликацията като средство за развитие на зрителните представи

Средно специално училище за деца с увреден слух с детска градина „Проф. Дечо Денев"
ул. „Ген. Стефан Тошев"82
10:00 - 16:00
Научно-практическа международна конференция „Ти чуваш";
Група „Жестим" - синхронна интерпретация на песни и танци;
Ателиета по арт-терапия;
Ателие „Екологично биоземеделие" - „Биолеха" и „Сензорна градина";
Демонстрационни игри по волейбол, шах, тенис на маса, мини футбол и борба на ученици от националните отбори за Световното първенство за глухи, 2012 г.

Обучителни прояви в Националния дворец на децата
бул. „Александър Стамболийски" 191
10:00 - КОНЦЕРТ - Поздрав от децата от ОДЗ 90
10:00 - 16:00 - Спорт за деца с нарушено зрение - голбал и джудо. СОУ за деца с нарушено зрение ще демонстрира как спортовете джудо и голбал (спорт със звънтяща топка) подпомагат развитието на пространствената ориентация на ученици с нарушено зрение.
10:00 - Добри практики за вътрешнокариерно развитие, представени от Логопедичен център - София
10:30 - Обучение за ресурсни учители, организирано от ССУ за деца с увреден слух с детска градина „Проф. Дечо Денев"
10.30 - Демонстрации и изяви на ученици от Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов":
Играта „West Moon" - разработка на Александър Кръстев и Марин Шаламанов от 9 клас НА НПМГ;
Химично шоу - опити, демонстрирани от ученици от отбора по химия на НПМГ;
Уреди за кабинета по физика - разработки на учениците Симеон Маринов и Николай Чобанов от НПМГ
Песен на ученичката Деница Христова от НПМГ, създадена за националния конкурс „Космосът - настояще и бъдеще"
11.00 ч. - Танцова програма:
Надиграване - детско-юношески фолклорен ансамбъл „Изворче",
детско-юношески фолклорен ансамбъл „Росна китка" при 46 ОУ и танцов състав на 144 СОУ „Народни будители"
Модерни и народни танци за всички - демонстрация и уроци за всички възрасти от ученици от Национално училище за танцово изкуство
Привлекателността на танца и магията на илюзията (за всички възрасти) - клуб по спортни танци „Стил", студио за модерен балет „Цветни мечти", Школа за атракционни изкуства.
10:00 - 16:00 - Опознай България - През целия ден Националният дворец на децата и Сдружение на българските начални учители ще раздават на учители от начален етап CD „Опознай България" за часове по информационни и компютърни технологии.

Демонстрации, ателиета и творчески прояви

В национален исторически музей
Бояна, ул. „Витошко лале" 16
11:00 - 16:00
Енергийна ефективност - разяснителна кампания на фирма за топлинно счетоводство „Техем"
Школа за родители - разпознаване и ранна превенция на дислексия (смесено разстройство на речта и говора), дисграфия (невъзможност за изписване на букви) и алалия (невъзможност за правилно изговаряне на думи)" - лекция на Логопедичен център - София
Ателие по тъкачество - Демонстрации за изработване на изделия от нетъкан текстил (плъсти)
Сила, чест, мъжество - състезание „Бодигард" за кадети - ученици от Частна професионална гимназия и колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец"
Техники за приготвяне на коктейли - демонстрация на ученици от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов", Банкя
Изложение на Частно училище с изучаване на немски език „Веда"
Софийска гимназия по хлебни и сладкарски изделия ви кани на: Захарни декорации - семейно ателие на ученици от Софийска гимназия по хлебни и сладкарски изделия
Житената Питка - театрално студио за обреди и обичаи на ученици от Софийска гимназия по хлебни и сладкарски изделия
Обредни Хлябове - изложба на ученици от Софийска гимназия по хлебни и сладкарски изделия
Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия" представя:
Два свята - шоу-спектакъл на български и европейски опит във фризьорството
Прически, грим и маникюр - работилница
Шоу с костюми от различни исторически епохи (прически и грим) - съвместно с Националния исторически музей

Ден на отворените врати в музеи, образователни и културни институции

Национален археологически музей
ул. „Съборна" 2
10.00 ч.-14.00 ч.

Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
10.00 ч.-16.00 ч.

Национален исторически музей
Бояна, ул. „Витошко лале" 16
10.00-16.00 ч.

Moto-pfohe - музейна експозиция „Историята оживява"
10.00 ч.-16.00 ч.
бул. „Сливница" № 444

Софийски университет „Св. Климент Охридски"
10.00 ч.-16.00 ч. - Централно фоайе;
Ботаническа градина на СУ „Св. Климент Охридски";
Образователен театър „Алма Матер";
представяне на нова програма „Философия, култура, общество, религия" (за пенсионери);
Инкубатор „Аз съм доброволец през целия живот" - пред СУ „Св. Кл. Охридски", пред МОЛ София и пред Централни хали

Из града

КОНЦЕРТ на хор „Планинарска песен - Филип Аврамов" и Йодлеров състав, организирана от БТС - Сдружение на туристическите хорове в България
11:00 - 12:00 ч.
Пред Народен театър „Иван Вазов"

В търсене на идентичност - четене в метрото на текстове от български автори, свързани с просветната и културната идентичност на българина, организирано от Регионален инспекторат по образованието - София-град и Институт по български език и литература към Българска академия на науките.

Пешеходна обиколка „София - културно-историческо наследство"
Начални часове: 11.00 ч. и 15.00 ч.
Сборен пункт: пред входа на храм-паметник „Александър Невски"
Организатор: Общинско предприятие „Стара София" и музей

Опознай родния край
Елате пред Софийски университет „Св. Кл. Охридски", МОЛ София или Централни хали и си вземете безплатен пътеводител за 15 културни, исторически и природни забележителности в София. Организатор: Български туристически съюз

Вход свободен за всички събития.
Празниците на ученето са част от проект NELLII - Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information, No 521362-LLP-1-2011-1-BGKA1-KA1ECETA1, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия
.


ImageБиография на деня:

Фахрета Яхич-Живойнович
, известна с псевдонима си Лепа Брена, е сръбска фолк певица.


Лепа Брена е родена е на 20 октомври 1960 година в град Тузла, Босна и Херцеговина. Истинското й име е Фахрета Яхич, по мъж - Живоинович.

Тя е най-популярната и обичана класическа поп певица в бивша Югославия.

Лепа Брена се радва на голям успех и в България. Концертът й на 24 юли 1990-а на националния стадион „Васил Левски“ е най-посещаваният музикален форум в историята на българската концертна дейност, и в кариерата на самата Брена.

Концертното й турне от същата година включва стадионите на още 15 български града, а общият брой посетители надхвърля 400 000.

Най-известните песни на Лепа Брена са „Миле Воли Диско", „Мики, Мичо", „Хайде да се волимо", „Четири године", „Голубе", „Робиня", „Саням", „Чик Погоди"  

От 1991 година Лепа Брена е омъжена за бившия тенесист № 1 на Югославия Слободан Живоинович. С него имат двама сина - Стефан и Виктор.


На този ден в историята:
* 1740 - Мария Тереза Австрийска се възкачва на трона на Австрия. Франция, Прусия, Бавария и Саксония отказват да уважат завещанието на нейния баща Карл VI, император на Свещената римска империя, и започва Войната за австрийското наследство.
* 1865 - Отава става столица на Канада.
* 1876 - С примирие приключва Сръбско-турската война.
* 1894 - На престола се изкачва последният руски император - Николай II.
* 1915 - В Божурище е открито първото училище за пилоти в България.
* 1932 - В Далечния изток на СССР са създадени като административни единици Амурска област и Камчатска област.
* 1944 - В Гватемала започва народно въстание срещу диктатурата, което приключва с успех едва през 1954 г.
* 1945 - Жените във Франция получават право да гласуват в избори.
* 1951 - Издадена е Заповед № 53, с която се сформира българска национална доброволческа рота № 4093.
* 1955 - В София е учреден Съюз на българските журналисти.
* 1968 - Бившата първа дама на САЩ Жаклин Кенеди се омъжва за корабния магнат Аристотел Онасис.
* 1971 - Канцлерът на ФРГ Вили Бранд е удостоен с Нобелова награда за мир.
* 1973 - Английската кралица Елизабет II открива официално прочутата опера в Сидни, Австралия.
* 1999 - 274 души загиват при потъване на индонезийски кораб край Папуа-Нова Гвинея.
* 2004 - На пазара излиза първата версия на Ubuntu Linux.

 

Коментар

ГЕБР загуби властта

понеделник, 18 февруари 2013 | bgВести

article thumbnailСтраната е в политическа криза, а ГЕРБ съвсем закономерно загуби властта.
повече...

ГЕРБ - едно голямо нищо

понеделник, 30 юли 2012 | bgВести

article thumbnailЕрозирало, неефективно и противоречиво. Това е управлението на ГЕРБ, според водещите български социолози.
повече...

Прочетен вестник

Доган разлая кучетата

вторник, 6 ноември 2012 | bgВести

Доган сее сепаратизъм - под това заглавие вестник Сега коментира изказването на лидера на ДПС, че...

Казано

article thumbnailБойко Борисов

Всеки ден самолетът на ГЕРБ лети в парламента, всеки ден се опитваме да показваме на хората, че и без "Трибестан" може да се вдига.